Tillträdesförbud i Tvärstupet 

Länsstyrelsen har tagit beslut om tillfälligt tillträdesförbud i Tvärstupets naturreservat, Borlänge kommun.
Beslutet gäller perioden 1 mars – 31 juli från 2022 till 2026 och syftar till att skydda de fåglar som häckar där från störningar. 

Mer detaljer framgår i beslutet som bifogas detta utskick för er kännedom via nedanstående länk