Kronhjort

Kronviltsgruppen består av Johan Thurin (samordnare), Håkan Stenman, Lennart Edman

Södra Tuna och Sellnäs kronhjortsskötselområde

 • Området omfattar den mark som Södra Tuna och Sellnäs viltvårdsområden har på östra sidan av riksväg 50.
 • Gyllbergens kronhjortsskötselområde förvaltar den delen av Sellnäs & Södra tuna viltvårdsområden som ligger på västra sidan om riksväg 50

kron

 

Tilldelning jaktåret 2022/2023 på den Östra sidan av riksväg 50:       

 • 2 Tjurar (med max 8 taggar)
 • 2 Hindar
 • 6 Kalvar

Information om antal djur kvar på tilldelning östra sidan fås via telefonsvarare på telefon: 076-770 44 93.

Tilldelning jaktåret 2022/2023 på den Västra sidan av riksväg 50:      

 • 3 Tjurar (med max 8 taggar)
 • 3 Hindar
 • 6 Kalvar

Information om antal djur kvar på tilldelning västra sidan fås via telefonsvarare på telefon: 076-139 21 18.

Regler:

 • Jakten bedrivs som områdesjakt inom det viltvårdsområde som man tillhör.
 • Ordinarie jakttidtabell, 16 augusti – 31 januari
 • Jakt får enbart avse hind och kalv från och med den 16 augusti till och med den andra måndagen i oktober.
 • Från och med den 8 oktober är tjurar tillåtna.
 • Jakten ska bedrivas som smyg- eller vaktjakt till och med den 30 september.
 • Tjurarna får ha max 8 taggar. Hindarna skall helst vara smaldjur. Kalv skall alltid fällas först vid kalvförande hind.
 • Hund får användas mellan den 1 oktober och den 31 januari, eller den tidigare tidpunkt då jakten avslutas.
 • Klass 1 vapen gäller.
 • Skjutet djur skall snarast, dock senast morgonen efter, rapporteras via telefon med information om var djuret skjutits kompletterat med foto.
  • Östra sidan kontaktar telefon: 070-202 21 15. Foto sändes till samma nummer. Information om antal djur kvar på tilldelning fås via telefonsvarare på telefon: 076-770 44 93.
  • Västra sidan kontaktar telefon: 070-530 00 47. Foto sändes till samma nummer. Information om antal djur kvar på tilldelning fås via telefonsvarare på telefon: 076-139 21 18.
 • För att motverka felskjutning, som sker av kapital tjur (9 taggar och över) tappar skytten rätten att tillgodogöra sig det djur som är felskjutet. Kött och trofé tillfaller det viltvårdsområde där djuret fällts.
 • Skytten ansvarar för framforsling och uppslakt av felskjutet djur. Skytt som vägrar ta hand om (felskjutet) djur riskerar att få sitt jaktkort indraget nästkommande jaktår.