Digitala gränser för GPS appar

Som medlem kan du begära ut digitala gränser att ladda ner och importera i exempelvis hundpejappar så som, Tracker, Wehunt, Garmin, plus alla system som hanterar GPX filer. Begäran skickas till info@sodratunavvo.com Kartfiler att tillgå är:

Åtelplatser

Vi påminner om att man måste ha markägarens tillstånd att anlägga en åtel! Det förekommer åtelplatser idag på området utan tillstånd och markägarna kräver att de avvecklas och återställer marken. Vi uppmanar alla att säkerställa tillstånd eller avveckla omgående.

Rovviltstävling startar 1 juli 2022

En av nyheterna är att vi slår ihop fågel och rovvilt till en klass och när man har 100p av fåglar har man 2 lotter. Max 2 lotter totalt per deltagare totalt Rovvilt 100p för en lott Fågel 100p för två lotter Max 2 lotter om man exempelvis skjuter 1 räv och 10 fåglar. Ingen föranmälan krävs…

Tillträdesförbud i Tvärstupet 

Länsstyrelsen har tagit beslut om tillfälligt tillträdesförbud i Tvärstupets naturreservat, Borlänge kommun.Beslutet gäller perioden 1 mars – 31 juli från 2022 till 2026 och syftar till att skydda de fåglar som häckar där från störningar.  Mer detaljer framgår i beslutet som bifogas detta utskick för er kännedom via nedanstående länk

Om hund angriper får

Här kommer en vänlig påminnelse. Södra Tuna VVO är stort och det finns flera områden att släppa hund på. Om en lös hund angriper får, försök att omedelbart avbryta angreppet. Ta sedan direkt kontakt med ägarna Therese och Peter på Nyby gård. Therese 070-637 0292 Peter 070-388 99 13

Ny E-post-avsändare för fakturan

Hej Vi har haft problem med att mailet med fakturan hamnar i eran skräppost i E-post programmet. Därav har vi bytt avsändaradresser till sodratuna-noreply@arcmember.net fakturan kommer skickas en gång till samtliga för att vi skall vara säkra på att ni fått den. Medlemsavgift/jakträttsbevis småvilt Medlemsavgift tillika jakträttsbeviset för småvilt kostar 600 kronor, enligt stämmobeslut.

Begär tillstånd av markägaren

För att få montera upp ett torn, skjutstege eller anlägga en åtel krävs det alltid tillstånd från markägare. Anledningarna är att det är markägarens ansvar om en olycka sker i samband med exempelvis en skjutstege eller att det inte är alla som uppskattar eller känner sig bekväma med att ha en åtel på marken som…