Ändringar Kronhjort

Värt att notera är att det numera är den 8 oktober som hjortarna blir tillåtna, från den 16/8 är det likt tidigare bara kalv & hind tillåtet Tilldelning jaktåret 2022/2023 på den Östra sidan av riksväg 50:        2 Tjurar (med max 8 taggar) 2 Hindar 6 Kalvar Information om antal djur kvar på tilldelning…

Rovviltstävling startar 1 juli 2022

En av nyheterna är att vi slår ihop fågel och rovvilt till en klass och när man har 100p av fåglar har man 2 lotter. Max 2 lotter totalt per deltagare totalt Rovvilt 100p för en lott Fågel 100p för två lotter Max 2 lotter om man exempelvis skjuter 1 räv och 10 fåglar. Ingen föranmälan krävs…

Renovering av klubbstugan

Nu har renoveringen av klubbstugan startat och kommer pågå under hösten. För er som brukar hyra lokalen, har vi en ersättningslokal i Sellnäs som är utrustad med kök, projektor, toalett och internet. Bokning sker här Vi kommer bland annat genomföra följande: Riva en vägg för större lokal Byta golv Ny belysning Nytt pentry Måla väggar…

Påminnelsefakturor

Hej I dagarna kommer vi skicka ut påminnelsefakturor till de drygt 60 st. av 330 som inte betalt småviltskortet. Det är viktigt att göra det i tid innan jaktsäsongen startar 1/7 annars kommer du bli vilande i år och sakna rätten att jaga inom Södra Tuna Viltvårdsområde. Att tänka på: Har du bytt e-postadress? Har…

Stämmoprotokoll

Nu finns årets stämmoprotokoll tillgänglig för våra medlemmar. Begär protokollet via: info@sodratunavvo.com //Styrelsen

Tillträdesförbud i Tvärstupet 

Länsstyrelsen har tagit beslut om tillfälligt tillträdesförbud i Tvärstupets naturreservat, Borlänge kommun.Beslutet gäller perioden 1 mars – 31 juli från 2022 till 2026 och syftar till att skydda de fåglar som häckar där från störningar.  Mer detaljer framgår i beslutet som bifogas detta utskick för er kännedom via nedanstående länk

Ny E-post-avsändare för fakturan

Hej Vi har haft problem med att mailet med fakturan hamnar i eran skräppost i E-post programmet. Därav har vi bytt avsändaradresser till sodratuna-noreply@arcmember.net fakturan kommer skickas en gång till samtliga för att vi skall vara säkra på att ni fått den. Medlemsavgift/jakträttsbevis småvilt Medlemsavgift tillika jakträttsbeviset för småvilt kostar 600 kronor, enligt stämmobeslut.

Begär tillstånd av markägaren

För att få montera upp ett torn eller skjutstege krävs alltid tillstånd från markägare, detsamma gäller etablering av åtlar för alla djurslag. En av anledningarna är att det är markägarens ansvar om en olycka sker i samband med exempelvis en skjutstege. Det förekommer även att bilar åker över åkrar för att exempelvis hämta vilt. För…