OBS ny tid för arbetsdagen

Den 28/5 08:30 genomför vi en fixardag på skjutbanan Ta med kratta, spade, och något att röja sly med. Deltagare från älglagen är obligatoriska att närvara Vi bjuder på lite förtäring //Göran Persson 070-317 03 93

Stämmoprotokoll

Nu finns årets stämmoprotokoll tillgänglig för våra medlemmar. Begär protokollet via: info@sodratunavvo.com //Styrelsen

Tjällossning!

Inför stundande vårjakter kommer ett önskemål från våra markägare om att nu under tjällossning inte åka med motorfordon på åkervägar eller skogsvägar där det är uppenbar risk för att det bildas hjulspår i de mjuka vägarna. Tack för visad hänsyn Styrelsen

Tillträdesförbud i Tvärstupet 

Länsstyrelsen har tagit beslut om tillfälligt tillträdesförbud i Tvärstupets naturreservat, Borlänge kommun.Beslutet gäller perioden 1 mars – 31 juli från 2022 till 2026 och syftar till att skydda de fåglar som häckar där från störningar.  Mer detaljer framgår i beslutet som bifogas detta utskick för er kännedom via nedanstående länk

Utveckling av skjutbanan

Som beslutat på stämman har vi nu beställt ett självmarkerande system för jaktskyttebanan. Vi är övertygade om att när man visuellt ser sitt eget resultat är det lättare att ta in hur man skjuter och bättre kan korrigera sin framförhållning. Installation i början av maj Målet är att banan skall vara i drift igen i…

Om hund angriper får

Här kommer en vänlig påminnelse. Södra Tuna VVO är stort och det finns flera områden att släppa hund på. Om en lös hund angriper får, försök att omedelbart avbryta angreppet. Ta sedan direkt kontakt med ägarna Therese och Peter på Nyby gård. Therese 070-637 0292 Peter 070-388 99 13

Ny E-post-avsändare för fakturan

Hej Vi har haft problem med att mailet med fakturan hamnar i eran skräppost i E-post programmet. Därav har vi bytt avsändaradresser till sodratuna-noreply@arcmember.net fakturan kommer skickas en gång till samtliga för att vi skall vara säkra på att ni fått den. Medlemsavgift/jakträttsbevis småvilt Medlemsavgift tillika jakträttsbeviset för småvilt kostar 600 kronor, enligt stämmobeslut.

Gästjägare

Som medlem har du möjlighet att ha med gäst i jakten. För att få jaga inom viltvårdsområdet behöver dock alla gäster lösa dagkort innan jakten. Det gäller jakt på all vilt. För att lösa dagkort kontaktas någon av våra ombud. Du kan betala kontakt eller med Swish. Kontaktuppgifterna och villkor för dagkort hittar du här

Hjälp med Mailadresser

Vi behöver få in mailadresser från våra medlemmar så vi kan exempelvis skicka fakturor på småviltskort, älgkort och markägarutskick på mail istället för dyra brevutskick. Vet du med dig att du bytt adress eller aldrig angett den till oss? Skicka då ett mail till tunavvo@icloud.com så vi kan uppdatera din kontaktuppgifter. Södra Tuna Vvo

Begär tillstånd av markägaren

För att få montera upp ett torn eller skjutstege krävs alltid tillstånd från markägare, detsamma gäller etablering av åtlar för alla djurslag. En av anledningarna är att det är markägarens ansvar om en olycka sker i samband med exempelvis en skjutstege. Det förekommer även att bilar åker över åkrar för att exempelvis hämta vilt. För…