Åtelplatser

Vi påminner om att man måste ha markägarens tillstånd att anlägga en åtel!

Det förekommer åtelplatser idag på området utan tillstånd och markägarna kräver att de avvecklas och återställer marken.

Vi uppmanar alla att säkerställa tillstånd eller avveckla omgående.