Ändringar Kronhjort

Värt att notera är att det numera är den 8 oktober som hjortarna blir tillåtna, från den 16/8 är det likt tidigare bara kalv & hind tillåtet

Tilldelning jaktåret 2022/2023 på den Östra sidan av riksväg 50:       

  • 2 Tjurar (med max 8 taggar)
  • 2 Hindar
  • 6 Kalvar

Information om antal djur kvar på tilldelning östra sidan fås via telefonsvarare på telefon: 076-770 44 93.

Tilldelning jaktåret 2022/2023 på den Västra sidan av riksväg 50:      

  • 3 Tjurar (med max 8 taggar)
  • 3 Hindar
  • 6 Kalvar

Information om antal djur kvar på tilldelning västra sidan fås via telefonsvarare på telefon: 076-139 21 18.