Utveckling av skjutbanan

Som beslutat på stämman har vi nu beställt ett självmarkerande system för jaktskyttebanan.

Vi är övertygade om att när man visuellt ser sitt eget resultat är det lättare att ta in hur man skjuter och bättre kan korrigera sin framförhållning.

Installation i början av maj

Målet är att banan skall vara i drift igen i mitten på maj. Vi återkommer närmare med exakt datum.