Om hund angriper får

Här kommer en vänlig påminnelse. Södra Tuna VVO är stort och det finns flera områden att släppa hund på. Om en lös hund angriper får, försök att omedelbart avbryta angreppet. Ta sedan direkt kontakt med ägarna Therese och Peter på Nyby gård.

Therese 070-637 0292

Peter 070-388 99 13