Stämman 2021

Kort information om den digitala föreningsstämman 2021

Sittande ordförande Johan Thurin valdes om till ordförande ytterligare ett år. Här är Johans resumé över året som gått:

  • Med rekommendation från Svenska Jägareförbundet för att minimera risken för spridning av Covid-19 genomfördes jaktstämman 2021 digitalt via Teams.
  • Styrelsen har haft 10 stycken styrelsemöten. Majoriteten av dessa genomfördes digitalt via Teams.
  • Frågor som behandlats är bland annat nya medlemsansökningar, nya markägare, förändringar i markinnehav hos befintliga markägare, stödutfodring och förslagshandling till renovering i klubbstugan mm.
  • Rovvilt-/fågeltävlingen har genomförts i ett lyckat samarbete med Interjakt i Borlänge. Tävlingen lockade ett 40-tal jägare som fick dela på ett tilltaget och uppskattat prisbord.

Känn dig varmt välkommen att begära ut stämmoprotokollet som skickas till din e-post om du kontaktar styrelsen via formulär på hemsidan. Länk finns här: https://sodratunavvo.com/om/

Hälsningar styrelsen