Städa foderplatserna

Ni är många som gjort ett fantastiskt jobb med stödutfodringen under vintern, vilket vi är mycket tacksamma för.

Det som behöver göras nu är att säkerställa så foderplatserna är rena och snygga så markägarna kan nyttja sin mark till fullo.

  • Ta bort ev, kvarvarande nät och plast
  • Ta bort kvarvarande hö på åkrar
  • Sprid ut överblivet hö på lämplig plats