Etik och säkerhet

I samband med rådjursjakten vill uppmana alla våra medlemmar att tänka till en extra gång på

  • Var man kör och parkerar sina bilar
  • Var man sitter på pass (extra viktigt den här tiden, då det är trångt på vissa platser
  • Bär signalfärger, djuren ser det inte ändå
  • Respektera allmänheten som rör sig på markerna
  • Kör inte fordon på åkrar utan tillstånd från markägare
  • Stäm av så att du har fullgott kulfång och skjutavståndet är lämpligt

Med Vänlig hälsning från Styrelsen