Stämman flyttas till Maj

Jaktstämma 2020

Hej

Vi har efter rekommendationer från Svenska
Jägareförbundet beslutat om att senarelägga
kommande jaktstämma som var planerad till den
16/4, till i slutet på maj.

Nytt datum är inte bestämt än men vi skickar
kallelse enligt sedvanliga rutiner senast 8 dagar
innan stämman.

Styrelsen fortsätter kontinuerligt att bevaka vilka
rekommendationer som Svenska
Jägareförbundet ger i frågan rörande hur
stämman skall genomföras.

Samrådsmötet inställt

Kommande samrådsmötet med markägarna den 26/3 är inställt.
Då det är ett informationsmöte och inte ett beslutsmöte, flyttas det på obestämd
tid. Ny kallelse kommer komma i frågan

Löpande information kan hittas på:

Svenska Jägareförbundet:
https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/

Södra Tunas hemsida:
https://sodratunavvo.com/