Föreningsstämma 2020

Här kommer information från föreningsstämman den 27 maj 2020 för Södra Tuna viltvårdsområde

——————————————————————————————————————-

Sittande ordförande Johan Thurin valdes om till ordförande ytterligare ett år. Johans resumé över året som gått:

 • Covid-19 har satt styrelsearbetet på prov och med rekommendation från Svenska Jägareförbundet och Folkhälsomyndigheten genomfördes årets jaktstämma digitalt. Något unikt i föreningens historia.
 • Styrelsen har under det gångna året haft 11 stycken styrelsemöten. Frågor som behandlats är bland annat nya medlemsansökningar, nya markägare, förändringar i markinnehav hos befintliga markägare mm.
 • Rovvilttävlingen i lyckat samarbete med Interjakt i Borlänge lockade 33 deltagare som fick dela på mycket fina priser. Vinnare i deltävlingen rovdjur blev Marcus Homan och vinnare i deltävlingen fågel blev Ove Sundman.
 • I år har vi ett nytt rekord med hela 25 medlemsansökningar!

Förändringar som röstades igenom på stämman

Medlemsavgift/jakträttsbevis småvilt 

Medlemsavgift tillika jakträttsbeviset för småvilt kostar 600 kronor.

Skjutprov älg är anpassat för covid-19

Godkänt skjutprov som genomförts på föreningens skjutbana under 2019 eller intyg med bronskrav och jägarexamen som skjutits under 2019 gäller även som godkänt skjutprov för älgjaktssäsongen 2020/2021.

För de deltagare i älgjakten 2020/2021 som inte har ett ovanstående beskrivet godkänt skjutprov skall följande gälla: Intyg om bronskrav eller jägarexamen genomförd 2020 eller godkänt skjutprov på våran egen skjutbana med tre serier om 4 skott med alla inom träffområdet med hel- eller halvfart.

PM älgjakt

PM för älgjakten har en uppdatering rörande varselkläder och drogpolicy. Som sedvanligt skall PM:et genomgås och bekräftas samt efterföljas av samtliga deltagare inför och under älgjakten.

Sammanfattning av regler inom viltvårdsområdet 

 • Jaktutövning skall ske enligt statlig jakttabell.
 • Återhållsamhet på produktiva djur.
 • Stor återhållsamhet på arter som vid svåra förhållanden stödutfodras.
 • Skottlista ska lämnas senast den 31 mars 2021. Sent inlämnad lista debiteras med en administrationsavgift på 100 kronor på nästa års medlemsavgift.
 • Fakturan för medlemsavgiften har skickas med e-post för de som anmält en e-post adress.
 • Medlemsavgiften ska vara betald innan 30 juni 2020.
 • Inget fysiskt medlemskort kommer att skickas ut. Uppvisande av betalning gäller som bevis
 • Om fakturan för medlemsavgiften är obetald den 30 juni läggs medlemmen som vilande tillsvidare om inte medlemmen kontaktar styrelsen om fortsatt jakt eller till att betalning har skett.
 • Sista anmälningsdag för att delta i älgjakten lämnas till jaktledare senast den 16 augusti 2020.
 • En medlem får inte själv utfärda ett dagkort till gäst utan dagkort säljs via ombud.
 • Antalet gästkort för småvilt och älg är totalt sett obegränsat i antal under jaktåret. Men endast en gäst per medlem och per jaktdag får lösas.
 • Vid jakt av räv, grävling, mink, mård, varg, lo, björn, järv, kråkfågel, vitfågel och gäss kan en medlem nyttja obegränsat antal gäster/dagkort per tillfälle. Gäst får dock ej jaga utan medlem.

Protokoll

Protokollet finns tillgängligt i brevlådan och på begäran kan du få protokollet till din e-post. Klicka här för att fylla i dina kontaktuppgifter.