Gästjägare

Som medlem har du möjlighet att ha med gäst i jakten. För att få jaga inom viltvårdsområdet behöver dock alla gäster lösa dagkort innan jakten. Det gäller jakt på all vilt.

För att lösa dagkort kontaktas någon av våra ombud. Du kan betala kontakt eller med Swish. Kontaktuppgifterna och villkor för dagkort hittar du här